Úvod

O centru polární ekologie

PosláníCentrum polární ekologie (CPE) má za cíl provádět a podporovat výzkum a výuku v polární ekologii na   Přírodovědecké fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.  CPE spravuje českou vědeckou infrastrukturu Josefa Svobody a reprezentuje vědeckou komunitu České republiky v Mezinárodním arktickém vědeckém výboru (International Arctic Science Committee, http://iasc.info).

VýzkumVýzkum je rozdělen do čtyř širších tematických celků:

  1. Mikrobiologie
  2. Botanika
  3. Zoologie
  4. Vědy o Zemi

VýukaCPE nabízí kurzy  KBE 263, KBE 264, KBE 265, KBO 323, především  "Kurz polární ekologie" sestávající ze dvou součástí, živých a neživých oborů. Samotný kurz spočívá v týdenní teoretické přípravě v Českých Budějovicích a zvláště z desetidenní terénní práce na stanici Josefa Svobody na Svalbardu.

Provozování výzkumné infrastruktury Josefa Svobody na Svalbardu

Infrastruktura je lokalizována v centrální části arktického souostroví Svalbard (mapa) a sestává ze tří součástí:

  1. Payerův dům v Longyearbyen
  2. Terénní stanice Nostoc 
  3. Výzkumná loď Clione

Infrastruktura...