Polární ekologie 2018

Termín a místo konání: 

Teoretická část (KBE/363): 21.-25. května 2018, Centrum polární ekologie, České Budějovice

Praktická část (KBE/265): druhá polovina srpna 2018, Česká arktická výzkumná infrastruktura, Svalbard

 

Průběh kurzu

Kurz se skládá z teoretické a praktické části, pro úspěšné dokončení kurzu je nutné absolvovat obě části. V roce 2018 je mozné se přihlásit do skupin

Teoretická část proběhne v Českých Budějovicích na Centru polární ekologie, Na Zlaté stoce 3. Přednášky obvykle trvají od 9:00 do 18:00. 

Praktická část proběhne na České arktické výzkumné infrastruktuře "Stanice Josefa Svobody" na Svalbardu v Longyearbyenu a v terénní stanici Nostoc v Petuniabukta. 

 Kurz je ukončen seminářem, kde studenti prezentují data z praktické části. Písemný test z teoretických znalostí proběhne v den semináře před prezentacemi.

Příjem přihlášek ukončen! 

Z důvodu velkého počtu přihášek budou sledky výběrového řízení budou vyhlášeny později. 

V případě, že budete na kurz vybráni, požádáme Vás o potvrzení Vaší účasti a doplnění dalších údajů. Studenti, kteří nejsou zapsáni na Jihočeské univerzitě, si musí uhradit výlohy sami. 

 

Statistika přijatých přihlášek: