Antarktický výzkumný grant

Josef Elster (spoluřešitel, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)  získal výzkumný grant MICROBIAN - Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica. Projekt řídí Wim Vyverman (Ghent University, BE).

Blahopřejeme!