Tři popularizační články v časopise Botanika

V časopise Botanika byly publikovány tři popularizační články o životě v extrémních podmínkách:

  • Elster J: Život v extrému aneb o polární botanice s doc. Josefem Elsterem (pdf)
  • Brožová G: Terénní kurz „Svalbard 2014“
  • Kvíderová J: Astrobiologie – věda z (astro)botaniky zrozená (pdf)