Ukončení pronájmu ruských chat

Centrum polarní ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity ukončilo smlouvu o pronájmu chat s ruskou těžební společností Arktikugol. Nadále mezi těmito institucemi probíha vzajemná spolupráce, především v umístění kontejneru v městě Pyramidě (dokument).