Výzkumný grant GA ČR pro CPE

Petr Macek (hlavní řešitel, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita) a Miloslav Devetter (spoluřešitel, Ústav půdní biologie, BC AV ČR) získali výzkumný grant GA ČR Spojení funkčních vlastností tří úrovní organismů jako indikátory ekosystémových funkcí v Arktidě. Projekt potrvá 3 roky.

Blahopřejeme!