Výběrové řízení na pozici Ph.D. studenta

Centrum polární ekologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

přijme

doktoranda na se zaměřením na meteorologii a klimatologii Svalbardu

Na České arktické výzkumné infrastruktuře "Stanice Josefa Svobody" na Svalbardu probíhá ve spolupráci s norskými institucemi od roku 2007 měření celé řady klimatických parametrů. Studijní pobyt bude zaměřen na vyhodnocení dlouhodobých klimatických parametrů a participace na projektech arktického výzkumu.

 

Přihlášky s motivačním dopisem a životopisem

zasílejte elektronicky nebo poštou (termín doručení)

  do 30. dubna 2018

 

 

Adresa:

Josef Elster

Centrum polární ekologie

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Na Zlaté Stoce 3

37005 České Budějovice

tel: +420 724 384 001

email: jelster_at_prf.jcu.cz