Výuka

Výběrová řízení na kurzy pořádané CPE


KBE / 263 Polární ekologie

KBE / 264 Polární ekologie (neživá příroda)-cvičení

KBE / 265 Polární ekologie (živá příroda)-cvičení

KBO / 323 Polární mikrobiologie a astrobiologie

KBO / 325 Úvod do polární ekologie

KBO / 326 Zimní arktická ekologie

 

Studijní materiály